SECTIOLITE®
Security

Pro obzvláště citlivé oblasti lze sekční vrata vybavit možností “Security” pro zvýšení odolnosti proti vloupání.

Díky této možnosti jsou vrata Sectiolite jedněmi z mála vrat na trhu, která dosahují třídy odolnosti WK3.

Vaše výhody na první pohled:

  • Zvýšená odolnost proti vloupání
  • Splňuje bezpečnostní požadavky třídy odolnosti 3 podle DIN V ENV 1627 : 1999.
Technické Listy
Reference
Taille de la porte Šířka min./max. (světlá šířka průchodu) 2.000/ 6.000 mm
Výška min./max. (světlá výška průchodu) 2.000/ 5.000 mm
Požadavek na nadpraží min. 550 mm
Potřeba místa Celková hloubka min./max. *
Požadavek na prostor na boční straně pohonu/nepohybové straně min. 300/ 185 mm
Jednokřídlé dveřní křídlo Přibližná výška 250 mm
Données de performance Navrženo pro až ... Otevírací cykly za rok 100.000
Zkrácená pracovní doba: až ... Otevírací cykly za hodinu 20
Rychlost otevírání max. 1 m/s
Provozní síly/bezpečné otevírání podle EN 13241-1 splňuje
Vodotěsnost podle EN 12425 Třída 3
Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12424 do Třída 5
Vzduchová neprůzvučnost Rw podle EN ISO 717-1 do cca. 24 dB
Tepelná odolnost Podle normy EN 12428 až do 0,65 W/m²K
Propustnost vzduchu podle normy EN 12426 až do Třída 4
Ochrana proti vloupání podle DIN/TS 18164 RC3
Chování při požáru podle DIN 4102-1 B2
Chování při požáru podle DIN EN 13501-1 E
Standardní připojení k síti 1L/N/PE 230V 50Hz | 3L/N/PE 400V 50 Hz
Équipement de sécurité OSE jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany splňuje
Přední světelná závora jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany *
Vodicí lišta uzavřená ze tří stran splňuje
Integrované bezpečnostní zařízení v pohonu splňuje
Ochrana před odkladem splňuje
Elektricky a mechanicky sešroubované zařízení proti zvedání splňuje
Světelná mřížka (namontovaná vpředu) pro bezkontaktní couvání volitelné
Senzorová řešení pro otevírání a monitorování volitelné
Optické nebo akustické výstražné signály volitelné
Équipement de sécurité volitelné