Vysokorychlostní dveře ECOSPRINT®
Mono

Technické Listy
CAD/ BIM Download
Reference
Velikost dveří
Šířka min. / max. (světlá šířka průchodu)
1.100 / 2.650 mm
Výška min. / max. (světlá výška průchodu)
1.700 / 3.500 mm
Požadavek na nadpraží min.
255 mm
Potřeba místa Celková hloubka min. / max.
420 mm
Požadavek na prostor na straně pohonu / straně bez pohonu min.
350 / 75 mm
Výškové okno UK/ OK ve standardu
1.480 / 2.000 mm |
1.000 / 2.000 mm
Údaje o výkonu
Navrženo až pro ... Otevírací cykly za rok
350.000
Zkrácená pracovní doba: až ... Otevírací cykly za hodinu
120
Rychlost otevírání max.
1,50 m/s
Rychlost zavírání max.
0,75 m/s (1,0)
Provozní síly/bezpečné otevření podle EN 13241-1
remplit
Vodotěsnost podle EN 12425
Třída 0
Diferenční tlak [do Pa]
10
Vzduchová neprůzvučnost Rw podle EN ISO 717-1 do cca.
5 dB
Tepelná odolnost Podle normy EN 12428 až do
5,9 W/m²K
Propustnost vzduchu podle EN 12426 do
Třída 0
Chování při požáru podle DIN 4102-1
B1
Chování při požáru podle DIN EN 13501-1
B-s2,d0
Standardní připojení k síti
230V / 50Hz
Bezpečnostní zařízení
OSE jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany
Standardní
Světelná mřížka (integrovaná) jako ochrana uzavírací hrany
Volitelně
Otevírání při výpadku proudu (s ručním uvolněním)
Standardní
Automaticky se otevře v případě výpadku proudu
Volitelně
- = Hodnoty pro tento typ brány nemají význam nebo dosud nebyly shromážděny.