SPACELITE®
HT40

Chaque établissement est unique, votre SPACELITE aussi.

Le principe d’ouverture intelligent trouve sa place dans chaque situation de montage grâce à la console compacte. Les grues au plafond, les tuyauteries, les lampes ou autres éléments peuvent passer sans problème devant la zone de la porte. Cela fait de la HT40 probablement la meilleure porte sectionnelle.

Technické Listy
Text k produktům
Reference
Velikost dveří Šířka min./max. (světlá šířka průchodu) 1.000/ 5.500 mm
Výška min./max. (světlá výška průchodu) 1.000/ 8.920 mm
Sturzbedarf min. 700 mm
Požadavek na nadloží min.prostorový požadavek celková hloubka min./max. 620/ 1.540 mm
Požadavek na prostor na boční straně pohonu/nepohybové straně min. 130/ 130 mm
Jednotlivé dveřní křídlo Výška cca. 500 mm
Údaje o výkonu Navrženo až pro ... Otevírací cykly za rok 50.000
Zkrácená pracovní doba: až ... Otevírací cykly za hodinu 20
Rychlost otevírání max. 40 cm/s
Provozní síly/bezpečné otevírání podle EN 13241-1 splňuje
Vodotěsnost podle EN 12425 Třída 2
Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12424 do Třída 5
Vzduchová neprůzvučnost Rw podle EN ISO 717-1 do cca. 21 dB
Tepelná odolnost Podle normy EN 12428 až do 0,65 W/m²K
Propustnost vzduchu podle EN 12426 až do Třída 3
Ochrana proti vloupání podle DIN/TS 18164 RC2/ RC3
Chování při požáru podle DIN 4102-1 B2
Chování při požáru podle DIN EN 13501-1 E
Standardní připojení k síti 1L/N/PE 230V 50Hz | 3L/N/PE 400V 50 Hz
Bezpečnostní zařízení Integrovaná ochrana proti pádu s certifikátem TÜV splňuje
Mechanická ochrana proti přetížení splňuje
OSE jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany splňuje
Ochrana před odkladem splňuje
Vodicí lišta uzavřená ze tří stran splňuje
Světelná mřížka (namontovaná vpředu) pro bezkontaktní couvání volitelné
Senzorová řešení pro otevírání a monitorování volitelné
Optické nebo akustické výstražné signály volitelné
Speciální řešení volitelné