SPACELITE®
HT60

O jednu velikost větší a samozřejmě stejně individuální jako vaše firma. Šířka až 7,5 m je optimálním řešením pro oddělení haly od nežádoucích vnějších vlivů.

Technické Listy
Text k produktům
Reference
HT60 HT60XL
Velikost dveří Šířka min./max. (světlá šířka průchodu) 1.000/ 7.500 mm 1.000/ 7.500 mm
Výška min./max. (světlá výška průchodu) 1.000/ 13.000 mm 1.000/ 13.000 mm
Požadavek na nadpraží min. 750 mm 1.250 mm
Potřeba místa Celková hloubka min./max. 1.015/ 1.850 mm 1.015/ 1.850 mm
Požadavek na prostor na boční straně pohonu/nepohybové straně min. 200/ 200 mm 200/ 200 mm
Jednotlivé dveřní křídlo Výška cca. 500 mm 1.000 mm
Údaje o výkonu Jednotlivé dveřní křídlo Výška cca. 30.000 30.000
Zkrácená pracovní doba: až ... Otevírací cykly za hodinu 10 10
Rychlost otevírání max. 14 cm/s 14 cm/s
Provozní síly/bezpečné otevírání podle EN 13241-1 splňuje splňuje
Vodotěsnost podle EN 12425 Třída 2 Třída 2
Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12424 do Třída 5 Třída 5
Vzduchová neprůzvučnost Rw podle EN ISO 717-1 do cca. 23 dB 23 dB
Tepelná odolnost Podle normy EN 12428 až do 1,1 W/m²K 1,1 W/m²K
Propustnost vzduchu podle normy EN 12426 až do Třída 3 Třída 3
Ochrana proti vloupání podle DIN/TS 18164 RC2 RC2
Chování při požáru podle DIN 4102-1 B2 B2
Chování při požáru podle DIN EN 13501-1 E E
Standardní připojení k síti 400 V/ 50 Hz 400 V/ 50 Hz
Bezpečnostní zařízení Integrovaná ochrana proti pádu s certifikátem TÜV splňuje splňuje
Mechanická ochrana proti přetížení splňuje splňuje
OSE jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany splňuje splňuje
Ochrana před odkladem splňuje splňuje
Vodicí lišta uzavřená ze tří stran splňuje splňuje
Světelná mřížka (namontovaná vpředu) pro bezkontaktní couvání volitelné volitelné
Senzorová řešení pro otevírání a monitorování volitelné volitelné
Optické nebo akustické výstražné signály volitelné volitelné
Speciální řešení volitelné volitelné