SPACELITE®
HT80

Extrémní rozpětí bez dodatečných ztužujících profilů a složitých podkonstrukcí – HT80. Samozřejmě ve známé Butzbachově kvalitě.

Technické Listy
Text k produktům
Reference
Velikost dveří Šířka min./max. (světlá šířka průchodu) 2.000/ 10.000 mm
Výška min./max. (světlá výška průchodu) 1.000/ 16.000 mm
Požadavek na nadpraží min. 1.250 mm
Potřeba místa Celková hloubka min./max. 1.180/ 2.350 mm
Požadavek na prostor na boční straně pohonu/nepohybové straně min. 200/ 200 mm
Jednokřídlé dveřní křídlo Přibližná výška 1.000 mm
Údaje o výkonu Navrženo pro až ... Otevírací cykly za rok 30.000
Zkrácená pracovní doba: až ... Otevírací cykly za hodinu 10
Rychlost otevírání max. 14 cm/s
Provozní síly/bezpečné otevírání podle EN 13241-1 splňuje
Vodotěsnost podle EN 12425 Třída 2
Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12424 do Třída 5
Vzduchová neprůzvučnost Rw podle EN ISO 717-1 do cca. 26 dB
Tepelná odolnost Podle normy EN 12428 až do 1,1 W/m²K
Propustnost vzduchu podle normy EN 12426 až do Třída 2
Ochrana proti vloupání podle DIN/TS 18164 RC2
Chování při požáru podle DIN 4102-1 B2
Chování při požáru podle DIN EN 13501-1 E
Standardní připojení k síti 3L/N/PE 400 V 50 Hz
Bezpečnostní zařízení Integrovaná ochrana proti pádu s certifikátem TÜV splňuje
Mechanická ochrana proti přetížení splňuje
OSE jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany splňuje
Ochrana před odkladem splňuje
Vodicí lišta uzavřená ze tří stran splňuje
Světelná mřížka (namontovaná vpředu) pro bezkontaktní couvání volitelné
Senzorová řešení pro otevírání a monitorování volitelné
Optický nebo akustický výstražný signál volitelné
Speciální řešení volitelné