Snižování rizik nehod

Veröffentlicht am:
23. January 2019

info@butzbach.com

NOVOSPRINT® Duo, nová inovativní varianta rychloběžných vrat s řešením postranně se navíjejících polovin vrat disponuje dvěma na sobě nezávisle aktivovatelnými křídly vrat. Ideální pro případ, kdy z bezpečnostních důvodů musíte v jednom průchodu od sebe oddělit pohyb osob a vysokozdvižných vozíků nebo dva jízdní pruhy. NOVOSPRINT Duo osloví především bezpečnostní techniky a osoby, které kladou důraz na bezpečnost. Není-li možné instalovat vedle vrat samostatné dveře, představuje společný průjezd/průchod pro vozidla a osoby akutní nebezpečné místo s rizikem kolize. Tato nová rychloběžná vrata nyní umožňují fyzicky oddělit jízdní dráhu a pruh pro pěší pouze v jednom společném průjezdu/průchodu. Dvě asynchronně aktivovatelná křídla vrat zajišťují, že se v oblasti vrat nesetkají osoby a vozidla a tato riziková zóna ve firmě se „zneškodní“. Tato technologie k minimalizaci nebezpečí kolize implementuje organizační opatření doporučené profesním sdružením a může aktivně přispět ke snížení více než 12 000 nehod s vysokozdvižnými vozíky, které se každý rok v Německu stanou. Maximální možná šířka vrat 2 500 mm na každé straně poskytuje možnost stejným způsobem oddělit i dvě jízdní dráhy vysokozdvižných vozíků, čímž se vyloučí protisměrný provoz. Kompaktní rozměry a samonosná konstrukce umožňují u stávajících budov kdykoli provést dodatečné dovybavení, takže se vyloučí drahé a náročné stavební úpravy nezbytné pro vytvoření samostatných dveří pro personál. V případě potřeby lze současně po straně navinout obě křídla a využít celou šířku průchodu bez rušivých rámů.