SPACELITE®
HTvision

„Zda je reklama uměním, závisí na tom, co inzeruje.“ – Joseph Beuys

 

Nechte svou fasádu, ať si dělá reklamu sama. Nic neukáže to, za čím si každý den stojíte, lépe než skutečné sklo HTvision.

Technische Daten
Referenzen
Velikost dveří Šířka min./max. (světlá šířka průchodu) 1.000/ 5.500 mm
Výška min./max. (světlá výška průchodu) 1.000/ 5.000 mm
Požadavek na nadpraží min. 700 mm
Potřeba místa Celková hloubka min./max. 820/ 1.540 mm
Požadavek na prostor na boční straně pohonu/nepohybové straně min. 130/ 130 mm
Jednokřídlé dveřní křídlo Přibližná výška 500 mm
Údaje o výkonu Navrženo pro až ... Otevírací cykly za rok 30.000
Zkrácená pracovní doba: až ... Otevírací cykly za hodinu 10
Rychlost otevírání max. 25 cm/s
Provozní síly/bezpečné otevírání podle EN 13241-1 splňuje
Vodotěsnost podle EN 12425 Stupeň 2
Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12424 do Třída 5
Vzduchová neprůzvučnost Rw podle EN ISO 717-1 do cca. 21 dB
Tepelná odolnost Podle normy EN 12428 až do 1,1 W/m²K
Propustnost vzduchu podle normy EN 12426 až do Třída 3
Ochrana proti vloupání podle DIN/TS 18164 -
Třída požární ochrany -náplň- podle DIN 4102 do -
Selektivní číslo S -plnění- (τV/hodnota g) 1,35
Radarový útlum odrazu až do -
Třída odolnosti -náplň- podle DIN 356 do P4A
Standardní připojení k síti 1L/N/PE 230V 50Hz | 3L/N/PE 400V 50 Hz
Bezpečnostní zařízení Integrovaná ochrana proti pádu s certifikátem TÜV splňuje
Mechanická ochrana proti přetížení splňuje
OSE jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany splňuje
Ochrana před odkladem splňuje
Vodicí lišta uzavřená ze tří stran splňuje
Světelná mřížka (namontovaná vpředu) pro bezkontaktní couvání volitelné
Senzorová řešení pro otevírání a monitorování volitelné
Optické nebo akustické výstražné signály volitelné
Speciální řešení volitelné