SECTIOLITE®
Storm

Pour les situations d’installation où la porte est exposée à des charges de vent extrêmes, les portes SECTIOLITE peuvent être équipées de l’option Storm. En fonction de sa largeur, la porte peut résister à des vitesses de vent allant jusqu’à 220 km/h.

Un aperçu de vos avantages :

  • Ouverture et fermeture même en cas d’ouragan (vents de force 12)
  • Sécurité de fonctionnement indépendante de la météo.
Technické Listy
Reference
Velikost dveří Šířka min./max. (světlá šířka průchodu) 2.000/ 6.000 mm
Výška min./max. (světlá výška průchodu) 2.000/ 5.000 mm
Požadavek na nadpraží min. 350 mm
Potřeba místa Celková hloubka min./max. *
Požadavek na prostor na boční straně pohonu/nepohybové straně min. 185/ 185 mm
Jednotlivé dveřní křídlo Výška cca. 250 mm
Údaje o výkonu Navrženo až pro ... Otevírací cykly za rok 100.000
Zkrácená pracovní doba: až ... Otevírací cykly za hodinu 20
Rychlost otevírání max. 1 m/s
Provozní síly/bezpečné otevírání podle EN 13241-1 splňuje
Vodotěsnost podle EN 12425 Třída 3
Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12424 do Třída 5
Vzduchová neprůzvučnost Rw podle EN ISO 717-1 do cca. 24 dB
Tepelná odolnost Podle normy EN 12428 až do 0,65 W/m²K
Propustnost vzduchu podle normy EN 12426 až do Třída 4
Ochrana proti vloupání podle DIN/TS 18164 -
Chování při požáru podle DIN 4102-1 B2
Chování při požáru podle DIN EN 13501-1 E
Standardní připojení k síti 1L/N/PE 230V 50Hz | 3L/N/PE 400V 50 Hz
Bezpečnostní zařízení OSE jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany splňuje
Přední světelná závora jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany *
Vodicí lišta uzavřená ze tří stran splňuje
Integrované bezpečnostní zařízení v pohonu splňuje
Ochrana před odkladem splňuje
Elektricky a mechanicky přišroubované zařízení proti zvedání -
Světelná mřížka (namontovaná vpředu) pro bezkontaktní couvání volitelné
Senzorová řešení pro otevírání a monitorování volitelné
Optické nebo akustické výstražné signály volitelné
Speciální řešení volitelné